पोखरा रङ्गशाला पर्खाल निर्माणकार्यको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने संघ–संस्था तथाव्यक्तिहरुको नामावली विवरण

स्वदेशबाट सहयोग गर्ने चन्दादाताहरुको नामावली

बस्तुगत सहयोग
– रु.१६ हजार बराबरको बस्तुगत सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरु
क) श्री धुव्र श्रेष्ठ (सल्लाहकार, भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपाल)
ख) दिनेश थापा (दिपज्योती निर्माण सेवा) पोखरा–११, फुलबारी